LFV på ICAO-symposium om fjärrstyrning

09 maj 11:05

Infrastrukturminister Anna Johansson inledde veckans tvådagarssymposium i ICAO:s regi om fjärrstyrt flyg och fjärrstyrd flygtrafikledning i Stockholm.

- Erfarenheten har visat att RTS inte bara fungerar på mindre regionala flygplatser utan också på större flygplatser, sade Anna Johansson bland annat i sitt inledningstal.
Följ ICAO-symposiet på twitter.com/luftfartsverket