LFV är med och utvecklar framtidens flygtrafikledning

21 januari 17:01

Flygtrafiken beräknas med två procent varje år. För att hantera den ökande trafiken behöver det klockslag som flygplanet faktiskt landar på kunna bestämmas mer exakt än i dag. I LFVs kontrollcentral på Malmö Airport utvecklas tekniken för detta, en teknik som samtidigt innebär lägre bränsleförbrukning.

Bakom varje flygning ligger avancerad logistik för att alla delar ska fungera. Alltifrån inflygning och landning till all den service som ska göras i och kring flygplanet under den korta tid som det står vid gate.
Ett sätt att uppnå högre effektivitet i arbetet på marken är att i god tid före planets ankomst veta exakt när det kommer att landa på flygplatsen. Det är kring detta som det inom konsortiet Noracon, där LFV ingår, pågår en utveckling inom projektet i4D/CTA i nära samarbete med flygplanstillverkare, flygbolag och teknikleverantörer.

Tekniken går ut på att flygplansbesättning och markkontroll koordinerat och med hjälp av avancerad teknik omkring 40 minuter före landning fastställer en tid när flygplanet ska passera en punkt i luftrummet inte långt från flygplatsen. Flygplanets datasystem anpassar sedan flygningen så att punkten passeras plus/minus tio sekunder i förhållande till fastställd tid.

Den här höga precisionen innebär att effektiviteten i markservicearbete kan öka. Inga väntetider behöver uppstå, utan markpersonalen är på plats precis när planet taxar in till gate. Men det finns även miljövinster:
– Det finns en stor potential i konceptet och det här kan definitivt bidra till effektivare flygningar som därmed belastar miljön mindre. Tester har visat att man med den här tekniken kan minska bränsleförbrukningen, säger Henrik Ekstrand, pilot vid flygbolaget Novair och en av deltagarna.

Tidshorisonten för att realisera konceptet är minst fem år.
– Vi pratar om tidigast 2020. För att det ska bli verklighet krävs politiska beslut att det är den här vägen som man vill gå. En realisering kräver även en uppgradering av de tekniska systemen, säger Yvonne Matsson, konceptkoordinator och valideringsexpert.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

Fakta om projektet och LFV
• Projektet i4D/CTA bedrivs inom SESAR-programmet som är ett sameuropeiskt program för att effektivisera flygtrafikledningen. Noracon är ett konsortium bestående av flygtrafiktjänstleverantörer i åtta länder samt det svenska flygplatsbolaget Swedavia.
• i4D är en förkortning för Initial four Dimensions och innebär att flygplanets datasystem länkar ner fyra data till markkontrollen: kurs, höjd, hastighet och tid.
• CTA är förkortningen för Controlled Time of Arrival och är den tidpunkt som planet ska passera den fastställda punkten i luftrummet.
• LFV erbjuder flygtrafikledning och flygtrafiktjänster och tjänster relaterade till dessa nationellt och internationellt.
• LFV är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i olika allianser och organisationer.
• LFV utvecklar nya tjänster och operativa koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet .
• LFV var först i världen med ett operativt godkännande för flygtrafikledning på distans. Sedan april 2015 flygtrafikleder LFVs medarbetare i Sundsvall flygtrafiken på Örnsköldsvik Airport.
• LFV har 1 200 anställda och en årlig omsättning på 2,6 miljarder kronor.