LFV förstärker Saab Digital Air Traffic Solutions med tre medarbetare

22 december 15:12

Under hösten bildade LFV och Saab ett gemensamt bolag, Saab Digital Air Traffic Solutions för att marknadsföra, sälja, utveckla och driva digital fjärrstyrd flygtrafikledning. Bolaget har nu rekryterat tre nyckelmedarbetare från LFV som ska bidra med kompetens och expertis: Niclas Gustavsson, Affärsutvecklingsdirektör, Peter Norén, affärsutvecklare och Erik Bäckman, idag chef för LFVs kontrollcentral i Sundsvall och operativ ansvarig chef för de flygplatser där LFV bedriver fjärrstyrd flygtrafikledning. De tillträdder sina nya tjänster den 1 januari 2017.

– Det är mycket positivt att LFV kan bidra med kompetens och kvalificerad kunskap i vårt gemensamma bolag. Niclas Gustavsson, Peter Norén och Erik Bäckman har alla, på olika sätt och med stort engagemang, drivit affärsutvecklingsfrågorna liksom den operativa utvecklingen mycket förtjänstfullt i LFV. Deras arbete har haft stor betydelse för att utveckla såväl våra internationella relationer som den operativa verksamheten, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

Niclas Gustavsson får nu rollen som Vice President Business Development & Governmental Affairs.

– Jag ser fram emot att få möjligheten att jobba i det nya gemensamma bolaget. Det känns både inspirerande och utmanande. Vår samlade erfarenhet och LFVs gedigna och omfattande operativa kunnande är i kombination med Saabs tekniska kompetens för flyget bra komplement till varandra. Därmed har vi alla förutsättningar att bli världsledande inom fjärrstyrd flygtrafikledning. Samarbetet kommer gynna både LFV och Saab i den digitala utvecklingen vår bransch nu genomgår.

– Saab Digital Air Traffic Solutions är en viktig satsning för LFV, inte minst för att vi ska kunna få utdelning på våra investeringar och vårt gedigna operativa kunnande inom Remote Tower Services, RTS. LFV kommer fortsätta att satsa på affärsutveckling, forskning och innovation. Med vårt fokus på smarta lösningar för morgondagens flyg tar vi en tydlig position som leverantör och samarbetspartner i branschen, säger Olle Sundin.