LFV och LiU i forskningssamarbete om fjärrstyrd flygtrafikledning

27 oktober 10:10

Hur kan bemanningen i en framtida kontrollcentral för fjärrstyrd flygtrafikledning, RTC, se ut med hänsyn till trafikbelastning, behov av tjänst och individens förmåga och kompetens? Tatiana Polishchuk är en av de forskare på Linköpings universitet som nu arbetar med att ta fram en modell som kan simulera och utvärdera olika trafikscenarier för de fem flygplatser som ingår i LFVs och Swedavias förstudie.

KODIC, Kompetens, kapacitet och optimering i digital flygledningscentral, är ett av de samarbeten som LFV FoI har med LiU, Linköpings universitet.
– KODIC ger en anvisning om den schemalagda trafiken till de fem flygplatserna objektivt skulle kunna fördelas mellan ett antal operatörer baserat på variationer i trafikflöde och öppettider, säger Billy Josefsson som ansvarar för LFVs del, att man följer upp enligt projektplan och riskhantering.

Tatiana Polishchuk (bilden) är en av LiUs forskare, expert på bland annat matematisk modellering och programmering, som arbetar med projektet där hennes man Valentin Polishchuk är projektledare.
– Vi tillämpar en matematisk modell på ett vetenskapligt sätt. Vi tar data – trafik, in- och utkommande, öppettider, specifika förhållanden för flygplatserna – och analyserar vilka parametrar som styr belastningen. Utifrån resultaten kan vi skapa scheman över antal moduler och fördelningen av flygplatser vilka sedan testas i verkligheten, berättar Tatiana Polishchuk.

Modellen ska användas i simulering vilken förväntas bli användbar även för fortsatt optimering och planering för att effektivisera flygtrafiktjänster på olika flygplatser.
– Det är ett väldigt intressant projekt då konceptet är helt nytt och vi har inga tidigare studier att titta på när det gäller bemanning i moduler till exempel, fortsätter Tatiana Polishchuk.
– Jag tror att vi med hjälp av KODIC kommer att kunna ta bra beslut för LFV och dess kunder och personal. Vi bygger kompetens på den akademiska sidan och jag förväntar mig ett flertal avknoppningar på den metodik vi tillämpar i KODIC. Samarbetet med LiU är långsiktigt och håller hög klass varför jag ser flera tillämpningar för luftrumsoptimering och planering av operativ personal, säger Billy Josefsson.

Rapporten till Trafikverket beräknas vara klar i februari 2017.

Fakta

  • Samarbetsprojekt mellan LiU och LFV FoI som analyserar trafikmönster och belastning för de fem flygplatserna som berörs i LFVs och Swedavias förstudie.
  • Projektet är godkänt av Trafikverket.
  • LFV och Swedvia skriv i april under ett Letter of Intent om att utreda förutsättningarna för fjärrstyrd flygtrafikledning vid fem av Swedavias flygplatser: Malmö, Visby, Östersund, Umeå och Kiruna.