LFV och Saab tecknar avtal om Remote Tower Center

23 juni 10:06

Remote Tower Center, Sundsvall.

LFV och Saab har tecknat ett avtal om att uppgradera mjukvaran i LFVs RTC, Remote Tower Center i Sundsvall, med ny funktionalitet för flygtrafikledning av två flygplatser parallellt, multiple operations.

LFVs Remote Tower Center är den kontrollcentral varifrån LFV sedan i april 2015 bedriver flygtrafiktjänst på distans på Örnsköldsvik Airport.

Arbetet med att utveckla, validera och analysera hur en flygledare kan hantera fler än en flygplats från en kontrollcentral har pågått under många år. Det har skett både inom ramen för EU:s utvecklingsprogram för flygtrafiktjänsten SESAR och i andra utvecklingsprojekt.

Den produkt som ska levereras till LFV är baserat på en vidareutveckling av Saabs lösning för multiple airport operations för det irländska luftfartsverket IAA.
– Investeringen är en del i LFVs strategiska arbete för att säkerställa att vårt RTS-erbjudande på sikt är konkurrenskraftigt och flexibelt för att möta behoven hos våra flygplatskunder. Nu startar också arbetet med att få ett driftgodkännande från Transportstyrelsen för multiple airport operations vid LFVs kontrollcentral i Sundsvall, säger Niclas Gustavsson, direktör affärsutveckling i LFV
– Efter över ett års drift av flygtrafiktjänst på distans och med 4 000 timmar av operativ och systemmässig erfarenhet så är detta nästa steg i vår satsning. Med detta fortsätter LFV att skapa smarta lösningar för morgondagens flyg, säger Niclas Gustavsson.

Läs mer om LFVs Remote Tower Service.