Förnyat kontrakt för mätflygning

28 oktober 12:10

LFV har vunnit Swedavias upphandling av flygmätning och får därmed fortsatt förtroende att leverera tjänsten för åtta av koncernens flygplatser. Avtalet löper över fyra år med option till förlängning med ytterligare maximalt fyra år.