Piloter ledde trafik i simulator

13 december 08:12

I simulatorn på ATCC kan man tro att allt är på riktigt. Fyra piloter sitter i position med flygledare och leder flygplanen mellan sektorerna och sedan in på final. Ett bra möte yrkesgrupper emellan som leder till ökad förståelse.

Kundgruppen Stockholm Arlanda är ett samarbete mellan ATC, ATCC Stockholm och flygbolagen. Det innebär att flygledare och piloter träffas eller har kontakt med jämna mellanrum för att öka förståelsen mellan varandra och det dagliga arbetet.

– Att möta kunden rent fysiskt är alltid bra. Vi har självklart etablerade kontakter på bolagen som sköter informationsspridning men att sedan ha en kontinuerlig dialog har lönat sig såväl i motgång som i medgång, säger Niclas Lindskog, flygledare ATCC Stockholm och en av initiativtagarna till gruppen som 2017 firar 20 år.

Se filmen här