Raka flygvägar i norra Europa

23 juni 12:06

Flygplan

Ett stort steg har tagits av medlemmarna i Borealis där NEFAB East ingår (Estland, Finland och Lettland) och DK/SE FAB (Danmark och Sverige) som från och med i dag den 23 juni har etablerat ett Free Route Airspace genom ländernas luftrum.

Free Route Airspace möjliggör för flygbolagen att planera och flyga rakare genom länderna. Utvecklingen bygger på det tidigare genomförandet av Free Route Airspace i det dansk-svenska luftrummet och i NEFAB East.

Free Route Airspace förväntas ge operativa, miljömässiga och kostnadsfördelar för användarna av luftrummet.

Free Route Airspace är ett viktigt initiativ för att leverera EU:s vision om ett gemensamt europeiskt luftrum och en effektivare flygtrafikledning i Europa.