Sänkta avgifter till flygbolagen igen

30 mars 11:03

ÅRSREDOVISNING. LFV bedrev under 2015 ett framgångsrikt effektiviseringsarbete. Det har bidragit till att Sveriges en routeavgift kunde sänkas för fjärde året i rad den 1 januari 2016. Avgiften sänktes då med 4,6 procent.

– LFV har under 2015 både presterat ett positivt resultat och bidragit till sänkta avgifterna för en route-verksamheten. Det är ett viktigt kvitto på att vårt förändringsarbete och effektiviseringar har fått genomslag, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

LFVs omsättning 2015 uppgick till 3,4 miljarder kronor och resultatet efter finansiella poster blev 39 miljoner kronor. Den stora omsättningsökningen mellan åren 2014 och 2015 förklaras av det låga ränteläget som har medfört en kraftig höjning av pensionsskulden och därmed även omsättningen.

Antalet flygplansrörelser i svenskt luftrum ökade med drygt 1 % och uppgick till 712 000. Under 2000-talet var det bara under 2008 som antalet rörelser var högre. Överflygande trafik, utan start eller landning i Sverige, utgör drygt 40 % av den totala trafikvolymen.

2015 var också det år då LFV blev först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning. Efter tio års utvecklingsarbete driftsattes den 21 april Remote Tower Centre i Sundsvall och flygtrafiken på Örnsköldsvik Airport började då trafikledas från Sundsvall.

– Med Remote Tower Services har LFV skrivit svensk industrihistoria och vi tar nu produkten vidare i Sverige och ut i världen, säger Olle Sundin. På tur står Sundsvall/Timrå Airport och Linköping City Airport.

LFV etablerade under året ett norskt bolag, LFV Norway A/S för att på plats kunna möta den norska avregleringen av lokal flygtrafiktjänst.

LFVs leverans har varit mycket stabil under året. 99,9 procent av flygningarna en route i svenskt luftrum har genomförts utan några förseningar förorsakade av flygtrafiktjänsten.

LFV publicerade under våren 2015 en drönarkarta, en tjänst som snabbt blev populär bland dem som flyger drönare. Med drönarkartans hjälp kan man direkt i mobiltelefonen se sin position i förhållande till flygplatsernas kontrollzoner.

Inom COOPANS-alliansen, där LFV är en av fem partners, gjordes flera systemuppgraderingar av flygtrafikledningssystemet TopSky för ökad effektivitet i flygtrafikledningen.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.