Slutbesiktningen godkänd

09 december 15:12

När det blev klart att LFV skulle flygtrafikleda Saab Linköping City Airport från RTC Sundsvall uppstod behovet av större lokaler. I april startade utbyggnaden och nu har det varit slutbesiktning. Som fick godkänt.

RTC, Remote Tower Centre, utgörs av den tidigare flygtrafikledningscentralen, ACC Sundsvall som byggdes 1999. ACC Sundsvall var i drift fram till 2005 då verksamheten flyttade till ATCC Stockholm.

När behovet av större lokaler uppstod såg man på möjligheterna att bygga ut den 200 kvadratmeter stora lokalen och upphandling gjordes med lokala byggföretag förra vintern vilket ledde till byggstart i april i år.

I tillbyggnaden finns nu apparatrum, ventilationsrum, operativt rum samt personalrum och det finns plats att expandera RTS-tjänsten till fler flygplatser i framtiden. Allt som allt är nu RTC Sundsvall 450 kvadratmeter stort.

Slutbesiktningen verifierade att entreprenaden genomförts på det sätt det var tänkt.