Smart sensor ersätter och kompletterar radar

20 oktober 17:10

Från radaranläggningar till en liten mottagare på en telemast. Skillnaden i storlek är påtaglig när LFV i veckan började ersätta delar av LFVs radaranläggningar med WAM, Wide Area Multilateration. Först ut var Stockholmsområdet.

Vad är då Wide Area Multilateration? Det är en övervakningssensor med vars hjälp ett flygplans position bestäms via triangulering, vilket innebär att man mäter tidsskillnaden på svar till ett antal mottagarstationer på marken. Man kan säga att WAM bygger på gammal teknik men med en ny och intelligentare tillämpning. Principen är densamma som för vanliga mobiltelefoner där man pejlar med hjälp av triangulering.

Fördelen med WAM jämfört med radar är att den inte innehåller några rörliga delar som kan gå sönder. Ytterligare fördelar är att noggrannheten i WAM är bättre än i traditionell radar vilket leder till högre flygsäkerhet. Med WAM kan LFV också få täckning på platser i Sverige där det tidigare inte har funnits någon eller dålig täckning.

Efter Stockholm fortsätter installationen med Göteborg och norra Sverige i februari 2017, södra Norrland före sommaren och södra Sverige efter sommaren 2017.