Tekniklösningen DRIWS presenterades vid Umeå Airport

06 oktober 13:10

Utvecklingsprojektet DRIWS (Digital Runway Incursion Warning System) har visats upp för Transportstyrelsen vid Umeå Airport. Det är ett utvecklingsprojekt som genomförs i samarbete mellan Swedavia, LFV, Örnsköldsviks flygplats, forskare från KTH, Viktoria Swedish ICT och Högskolan i Halmstad, där man genom montage av GPS-teknik i fordon, kan varna såväl förare som flygtrafikledning om när en Runway incursion är på väg att inträffa. Det fyller därmed en flygsäkerhetshöjande funktion.

Tekniklösningen DRIWS har under hösten testats vid pilotflygplatsen Umeå Airport och tidigare förevisats för flygplatsrepresentanter från ett tjugotal flygplatser.

Målsättningen med DRIWS är att uppfylla den nya EU-förordningen, baserad på nu gällande regelverk, som annars innebär kostsamma investeringar i montage av fasta trafikljus på airside på alla fordonsvägar som vetter ut mot rullbanan. Dessa trafikljus skall vara i drift vid samtliga flygplatser inom EU senast vid årsskiftet 2017/2018.