Unikt globalt klimatavtal klart

07 oktober 09:10

FNs organisation för civilflyg, ICAO, beslutade igår den 6 oktober att införa ett globalt styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg. Det är unikt att en hel sektor har enats om ett globalt klimatavtal.

Systemet bygger på att utsläpp kompenseras genom att flygbolagen köper utsläppskrediter som bidrar till att minska utsläppen inom andra sektorer. Beslutet innebär att internationella flygets koldioxidutsläpp, ska stabiliseras på 2020-års nivå.

Anna Wilsson, GD, Svenskt flyg intervjuad i SvD: http://www.svd.se/nu-ska-flygbolag-bromsa-utslappen-unik-uppgorelse/om/klimathotet

 

Läs mer här:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/regeringen-valkomnar-historiskt-beslut-om-att-begransa-utslappen-fran-internationellt-flyg/

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3331_en.htm

http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2016-10-06-02.aspx