Frågan om flygtrafikledning på distans blir allsidigt belyst

20 december 10:12

- Jag beskylls i flygledarnas slutreplik på SvD Debatt för att inte ta upp försvarsfrågan – där ställer jag mig tveksam till om de antingen inte läst artikeln ordentligt eller inte förstått innebörden av orden:

”Efter samråd med Försvarsmakten godkände de att dessa flygplatser kan flygtrafikledas på distans”. Samråd sker men Försvarsmakten har vetorätt. Vill Försvarsmakten behålla traditionell flygtrafiktjänst på en flygplats blir det så.

Debattörerna ställer den något retoriska frågan om Luftfartsverket är rätt part att göra en objektiv bedömning i frågan. Det är en relevant fråga, men det är ju inte enbart Luftfartsverket som gör denna bedömning. Systemet med en tillsynsmyndighet i form av Transportstyrelsen som granskar och Försvarsmakten som samverkande part är där för att säkerställa att frågan belyses ur ett helhetsperspektiv. Jag känner mig trygg i att frågan är och blir allsidigt belyst.

Den debatt om flygtrafikledning på distans som förs både i SvD och i Riksdagen visar på ett stort engagemang för flyg och flygsäkerhet som är lätt att förstå och som berör både totalförsvar, människor som nyttjar flygplatserna och våra medarbetare. Jag välkomnar debatten och tar gärna en fortsatt debatt och diskussion om detta både internt och externt.

Ann Persson Grivas
Generaldirektör Luftfartsverket, ledamot av Arlandarådet

Fotnot: Debattartikeln ”Generaldirektören tar inte upp frågan om försvaret” var en slutreplik på SvD Debatt. Därför publiceras det här svaret på lfv.se.

Publicerade debattartiklar: