Leo Sedov årets LFV-stipendiat

22 december 10:12

Leo Sedov, doktorand vid Linköpings Universitet, har belönats med årets LFVs innovationsstipendium för sitt arbete med att ta fram metodik och verktyg för att optimera sektorisering, det vill säga uppdelning, i det svenska luftrummet. Arbetet genomfördes som en förstudie i samverkan med Trafikverket.

‒ Jag har genom en matematisk modellering tagit fram förslag på sektoriseringar av luftrummet. Dessa sektoriseringar måste sedan prövas med operativa experter, de möten vi har haft har gett mig insikter om att det är ett komplext arbete med att designa luftrum och att mer arbete behöver göras, säger Leo Sedov.

‒ Kanske kommer nya krav på hur vi ska utvärdera användandet av luftrummet. En viktig aspekt är att kunna hantera arbetsbelastning på individ- och teamnivå på ett säkert sätt, vi går mot en utvärdering i realtid som hjälper operatören och skiftledare att öka kvalitén i planeringen av resurser" säger Billy Josefsson.

‒ Det är viktigt att titta på hur akademin kan stödja, i det här fallet luftrumsdesign med att ta fram verktyg för att snabbt se kunna utvärdera och se effekten av olika sektoriseringar. Förändringar av luftrum tar tid, därför är ett långsiktigt samarbete med akademin en förutsättning och framgångsfaktor, säger Ulf Thibblin, teknisk direktör LFV.

Leo Sedov kommer att använda stipendiet till att besöka konferenser inom ämnet för att lära sig mer om flygtrafikledning.

På bilden är Leo Sedov (i mitten) tillsammans Billy Josefsson, LFV Forskning och innovation och Mathias Severin, prefekt LiU