Därför satsar LFV på RTS

07 februari 12:02

LFV är ett affärsverk som till del verkar på en konkurrensutsatt marknad. LFV har krav på sig, precis som alla andra flygtrafikleverantörer i Europa, att sänka kostnaderna för flygtrafikledning utan att det påverkar flygsäkerheten eller kapaciteten samt att öka effektiviteten. Det förväntar sig våra kunder, både flygbolag och flygplatser men också EU. RTS, Remote Tower Services, är ett sätt att möta dessa förväntningar och krav.

Våra kunders efterfrågan styr också vår leverans. Flygplatserna effektiviserar och digitaliseringen är en stor del i det arbetet. LFV var först i världen med att driftsätta fjärrstyrd flygtrafikledning för Örnsköldsvik Airport på RTC Sundsvall den 21 april 2015.

LFV fick också, som första flygtrafikleverantör i världen, ett operativt godkännande från Transportstyrelsen hösten 2014. Vi har gedigen operativ erfarenhet av RTS med över 6 400 timmar i drift. Med RTS flygtrafikleder våra flygledare trafiken tryggt och säkert.

Genom att implementera RTS, kan en flygplats flygtrafikledas från en annan plats, oavsett avstånd. Resultatet är en flygplats som kan erbjuda mer flexibla flygtrafikledningstjänster och mångsidiga öppettider för att möta kundernas krav. Med digitalisering och informationsflöden kan också nya tjänster på sikt utvecklas. Tjänster som syftar till att effektivisera och utveckla verksamheten för LFVs kunder. Här hittar du mer information om RTS.

LFV har under mer än tio års tid fortsatt att driva utvecklingen av fjärrstyrd flygtrafikledning vilket bland annat lett till att Swedavia, LFVs största kund, ser möjligheter och synergieffekter i ett RTC, Remote Tower Center, i anslutning till deras operativa center på Arlanda. Och att därifrån fjärrstyra fem av Swedavias flygplatser ute i landet. Målsättningen är att LFV och Swedavia, om båda parter anser att förutsättningarna finns, teckna ett avtal för fem av Swedavias flygplatser. En avsiktsförklaring undertecknades i april 2016.

2017 fick LFV ett operativt godkännande från Transportstyrelsen för att bedriva fjärrstyrd flygtrafikledning på Sundsvall-Timrå Airport.