Nyheter

19 maj 09:05

London City Airport satsar på fjärrstyrt

London City Airport blir den första brittiska flygplatsen med fjärrstyrd flygtrafikledning. Systemet ska vara klart att tas i drift 2019, flygplatsen ska trafikledas från NATS kontrollcentral i Swanwick och tekniken levereras av Saab Digital Air Traffic Solutions, ett bolag som ägs av LFV och Saab. Läs mer

17 maj 14:05

Råd för Arlandas framtida utveckling

I regeringens nationella flygstrategi som presenterades i början av 2017 aviserades att ett Arlandaråd skulle tillsättas. Arlandarådet ska vara ett rådgivande organ för utbyte av erfarenheter mellan regeringen och företrädare för myndigheter, statligt ägda bolag och offentlig sektor, näringslivet och intresseorganisationer. Läs mer

15 maj 16:05

LFV uppgraderar system för flygtrafikledning

In May and June there will be a system upgrade in LFV's TopSky (COOPANS) ATM systems. The upgrade is a minor technical upgrade to support introduction of new surveillance sensors into our ATM system. Läs mer

15 maj 14:05

Kvinnor inom flyget

Kvinnor inom flyget uppmärksammades i Dubai, vid The Women In Aviation Middle East 2017 General Assembly. Ett initiativ som handlar om att stärka högutbildade kvinnors roll inom flygindustrin. Läs mer

11 maj 16:05

LFV ska vidareutveckla sin krisberedskap

Fyra myndigheter, däribland LFV, kommer att få i uppdrag av regeringen att redovisa sina vidtagna och planerade åtgärder för att vidareutveckla sin krisberedskap, det civila försvaret och förmågan att hantera olika händelser och situationer. Läs mer