Fortsatt ökning av överflygande trafik

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Fortsatt ökning av överflygande trafik

20 augusti 09:08

Rörelsestatistiken för juli visar en fortsatt trafiktillväxt på totalnivån. Trafiken ökade med 4,7 % men det var enbart den överflygande trafiken som ökade. Inrikestrafiken utvecklades fortsatt negativt om än med en mindre minskning än tidigare månader.

Den senaste 12-månadsperioden har trafiken ökat med 4,1 % (4,2 % förra månaden). Den överflygande trafiken ökade med 11,1 % jämfört med juli 2017 (ack +10,2 %). Utrikes var oförändrad jämfört juli 2017 (ack +2,0 %) och inrikestrafiken minskade med 3,9 % jämfört med juli 2017 (ack -6,9 %).