LFV skapar smartare flöden till flygplatserna

15 april 15:04

I förra veckan genomfördes en validering med tillhörande Visitors Open Day i Malmö. I4D/CTA och AMAN är ett SESAR-projekt som drivs i COOPANS regi.
ett smart kösystem in till en flygplats. Målet är att börja jobba med flödet upp till 200 nautiska mil (370 kilometer) ut från flygplatsen. I stället för att få en köbildning närmare flygplatsen får vi ett bättre flöde utan eller med mindre förseningar. Det innebär också lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp

Genom att omväxlande gasa och bromsa sig fram till vägkorsningen för att slutligen tvärbromsa vid rödljuset blir körningen ryckig, obekväm och onödigt miljöbelastande. Kan man i stället i god tid planera färden fram till korsningen blir resultatet det motsatta samtidigt som köbildningen minskar.

Ungefär så kan man med en markbunden jämförelse beskriva projektet Arrival Management. I förra veckan genomfördes en validering med en tillhörande Visitors Open Day i Malmö. Arrival Management är ett SESAR-projekt som drivs i COOPANS regi.
SESAR är ett EU-drivet program för att effektivisera den europeiska flygtrafiktjänsten medan COOPANS är en allians bestående av flygtrafiktjänstleverantörer i sex länder: Sverige, Danmark, Irland, Österrike, Kroatien och Portugal.
Anna Jarnbring är flygledare i LFV och deltar i projektet som operativ expert:
– Med Arrival Management skapar vi ett smart kösystem in till en flygplats. Målet är att börja jobba med flödet upp till 200 nautiska mil (370 kilometer) ut från flygplatsen. I stället för att få en köbildning närmare flygplatsen får vi ett bättre flöde utan eller med mindre förseningar. Det innebär också lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp.
I den validering som genomförs ingår fyra flygplatser: Arlanda, Bromma, Helsingfors och Tallinn. Arrival Management är en lösning för flygplatser av den storleken och uppåt.
Pedro Vicente Azua, LFV, är valideringsledare.
– För flygplatserna innebär ett bättre kösystem en stor fördel då de får en högre precision i de beräknade ankomsttiderna och därmed bättre kan disponera gaterna.
Projektgruppens bedömning är att det kommer att införas successivt på flygplatserna med målet att vara fullt implementerat år 2024.