Nyheter

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Nyheter

09 december 15:12

Slutbesiktningen godkänd

När det blev klart att LFV skulle flygtrafikleda Saab Linköping City Airport från RTC Sundsvall uppstod behovet av större lokaler. I april startade utbyggnaden och nu har det varit slutbesiktning. Som fick godkänt. Läs mer

07 december 08:12

Nattliga flygningar över Stockholm

Under de två senaste veckorna har det gjorts flygmätningar nattetid över Stockholm. Läs mer

06 december 09:12

EU-finansiering till samarbetsprojekt

Joint Programme Office (JPO) har tilldelats ekonomiskt stöd från EU genom INEA-fonden. JPO är en samarbetsorganisation mellan LFV, Naviair och NUAC som syftar till att hantera det flygoperativa systemet COOPANS tekniskt, konceptuellt och operativt. Läs mer

01 december 12:12

Visit to Finland showcases SESAR deployment in Borealis area

On the 29th of November, the European Commission (EC) and Innovation and Networks Executive Agency (INEA) visited a Borealis Free Route Airspace implementing partner Finavia at Helsinki Airport in Finland, to see how the EU funding has supported the deployment of Free Route Airspace in Northern Europe. Läs mer

29 november 09:11

LFVs resultat i nivå med förväntningarna

LFVs kvartalsrapport för tiden 1 januari till 30 september 2016 visar att periodens resultat uppgår till 104 miljoner kronor. Resultatet är lägre än samma period 2015 då resultatet efter finansiella poster uppgick till 166 miljoner. Årets resultat ligger, trots försämringen, väl i nivå med förväntad utveckling. Läs mer

15 november 09:11

Sundsvall Airport fjärrstyrs dagtid

Strax efter klockan 07.00 på tisdagsmorgonen den 15 november hanterades den första fjärrstyrda starten från Sundsvall Airport. I RTC satt CO ATS Jenny Jeppson tillsammans med flygledare Peter Johansson i position. Läs mer

01 november 14:11

TS har sagt sitt - Örnsköldsvik får godkänt

– Jag är mycket glad över att vi nu har fått ett villkorslöst driftgodkännande för ATS-tjänsten från RTC till Örnsköldsvik, säger Erik Bäckman, enhetschef RTC/RTS. Idag, 1 november, kom beslutet där Transportstyrelsen godkänner fortsatt fjärrstyrd flygtrafikledning av Örnsköldsvik Airport. Läs mer

28 oktober 12:10

Förnyat kontrakt för mätflygning

LFV har vunnit Swedavias upphandling av flygmätning och får därmed fortsatt förtroende att leverera tjänsten för åtta av koncernens flygplatser. Avtalet löper över fyra år med option till förlängning med ytterligare maximalt fyra år. Läs mer