Om oss

Flygledare i Arlandatornet

LFV är ett statligt affärsverk som erbjuder flygtrafikledning och flygtrafikledningstjänster på flera platser i Sverige och internationellt. Vi är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i organisationer och allianser. LFV utvecklar nya tjänster och operativa koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet. LFV har 1 100 anställda och en årlig omsättning på 3,3 miljarder kronor.

Jobba hos oss

Drivs du av att skapa, påverka och bygga i en verksamhet som präglas av innovation och nytänkande? Vi söker ständigt nya medarbetare som vill vara med och forma framtidens flygtrafikledningstjänster.

Jobba hos oss

Flygsäkerhet

Flygtrafikledning ska kännetecknas av hög flygsäkerhet och effektivitet. För att kunna hålla en av världens högsta flygsäkerhetsnivåer bedrivs ett kontinuerligt flygsäkerhetsarbete på alla nivåer inom LFV.

Flygsäkerhet

Hållbarhetsarbete

LFV bedriver ett aktivt miljöarbete, både i den egna verksamheten och genom att skapa bra förutsättningar för kunderna att minska sin miljöpåverkan.

Hållbarhetsarbete

Innovation

Vår forskning- och innovationverksamhet bedrivs utifrån ett antal strategiska utvecklingsområden som utgår från våra framtida utmaningar. Målet är att utveckla koncept med tydlig nytta för luftfarten.

Innovation