Koncernledning

Generaldirektör

Ann Persson Grivas 
Generaldirektör

Anställd sedan: 2017

Styrelseuppdrag
Ledamot LFVs styrelse. Ordförande LFV Holding AB och LFV Aviation Consulting AB, COOPANS Alliance Board, vice ordförande Entry Point North, ledamot Universitetsstyrelsen Luleå Tekniska universitet, ledamot i insynsrådet för Institutet för rymdfysik, vice ordförande Borealis Alliance Board, ledamot i SOS Alarm och Eurocontrol Air Navigation Services Board.
Tidigare befattningar:
Ledande befattningar Försäkringskassan, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.
Utbildning:
Högskoleexamen humanistisk fakultet, Uppsala universitet.
Födelseår: 1961

Överdirektör och stf GD

Magnus Corell
Överdirektör och stf GD

Anställd: 2019

Tidigare befattningar:
Chefspositioner inom Regeringskansliet, med erfarenhet från Infrastrukturdepartementet, Näringsdepartementet och Justitiedepartementet
Utbildning: 
Jur. kand. Uppsala universitet, domarutbildad Svea hovrätt, Försvarets tolkskola.
Födelseår: 1969

 

Ekonomidirektör

Mikael Larsson 
Ekonomidirektör

Anställd: 1991

Styrelseuppdrag: 
Ledamot LFV Holding AB och LFV Aviation Consulting AB
Tidigare befattningar:
Ekonom LFV
Utbildning:
Civilekonom, Örebro universitet
Födelseår: 1967

HR-direktör

Barbro Bolander 
HR-direktör

Anställd sedan: 2017

Styrelseuppdrag:
LFV Holding AB.
Tidigare befattningar:
Ledande befattningar inom Socialstyrelsen, Skolinspektionen, Grant Thornton, Försvarsmakten, DNB Asset Management och SJ.
Utbildning:
Personalvetare. Utbildad vid Linköpings och Stockholms universitet.
Födelseår: 1957

Tf Direktör En Route

Peter Fältsjö
Tf Direktör En Route

Anställd sedan: 2000

Tidigare befattningar:
Personalchef  flygtrafiktjänsten. VD Sturup Handling AB, Manager Operation ATCC Malmö, VD NUAC HB.
Utbildning:
Inom försvarsmakten samt personalchefsutbildning, Karlstad Högskola.
Födelseår: 1960.

Kommunikationsdirektör

Elisabeth Lindgren
Kommunikationsdirektör

Anställd sedan: 2014

Styrelseuppdrag:
Ledamot Svenskt Flyg, LFV Holding AB, LFV Aviation Consulting AB, suppleant Saab Digital Air Traffic Solutions och ordförande Sandströms.
Tidigare befattningar:
Ledande befattningar SJ, Lernia och Swedbank.
Utbildning:
Marknadsekonom IHM, Fil. kand Linköpings universitet, EMBA Handelshögskolan Stockholm.
Födelseår: 1963. 

TF Verksamhets- utvecklingsdirektör

Sture Hjalmarsson
Tf Verksamhets- och utvecklingsdirektör.

Anställd sedan: 2019

Tidigare befattningar:
Ledande positioner såväl operativt ansvarig som i stabsroller inom statlig myndighet, börsnoterat företag och kommuner.
Födelseår: 1951

Chef Operations

Anna Helena Wåhlin
Direktör Operation

Anställd sedan: 1982

Styrelseuppdrag: 
Ledamot LFV Holding AB och LFV Aviation Consulting AB.
Tidigare befattningar:
Flera ledande befattningar inom LFV.
Utbildning: 
Flygledare
Födelseår: 1962.

Teknisk direktör

Ulf Thibblin
Teknisk direktör

Anställd sedan: 2013

Styrelseuppdrag:
Ledamot LFV Holding AB, LFV Norway AS och Entry Point North AB, Saab Digital Air Traffic Solutions.
Tidigare befattningar:
Ledande befattningar inom Saab och Ericsson.
Utbildning: 
Civilingenjör teoretisk fysik samt teknisk doktor vid Linköpings universitet.
Födelseår: 1958.

Chefsjurist

Petra Sernulf 
Chefsjurist

Anställd: 1997-2005 samt sedan 2008.

Styrelseuppdrag:
LedamotLFV Holding AB.
Tidigare befattningar:
Tingsmeritering och jurist LFV, Kriminalvårdsstyrelsen och Advokatfirman Glimstedt.
Utbildning: Jur. kand, Stockholms universitet.
Födelseår: 1963.

VD för LFV Aviation Consulting AB

Maria Wall Petrini
VD för LFV Aviation Consulting AB

Anställd sedan: 2012.

Styrelseuppdrag:
Ledamot LFV Holding AB, LFV Norway AS och ordförande Swedish Aviation Group. 
Tidigar befattningar:
Produktionschef Nord Waggon AB,  LFV affärsutvecklingschef och flera ledande befattningar på flygplatser inom Swedavia, Electrolux och LFV.
Utbildning: 
Civilekonom internationella programmet Linköpings universitet.
Födelseår: 1960