Koncernledning

Generaldirektör

Ann Persson Grivas

Generaldirektör sedan: 1 april 2017.

Styrelseuppdrag: Ledamot LFV´s styrelse. ordförande LFV Holding AB, LFV Aviation Consulting AB, LFV Norway AS och NUAC HB.
Tidigare befattningar: Försäkringskassan på ledande befattningar som biträdande generaldirektör, överdirektör, vikarierande generaldirektör, Försäkringsdirektör, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.
Utbildning: Uppsala Universitet, Högskoleexamen humanistisk fakultet.

Ekonomidirektör, stf GD

Mikael Larsson

Anställd i LFV sedan: 1991.

Styrelseuppdrag: Ledamot i LFV Holding AB, LFV Aviation AB samt NUAC HB.
Tidigare befattningar: Ekonom LFV.
Utbildning: Civilekonom Örebro Universitet.

 .

..

.

.

.

 

.

..

HR-direktör

Barbro Bolander

Anställd i LFV från augusti 2017.

Styrelseuppdrag: LFV Holding AB.

Tidigare befattningar: Ledande HR-positioner bland annat från Socialstyrelsen, Skolinspektionen, Grant Thornton, Försvarsmakten, DNB Asset Management, SJ med flera.

Utbildning: Personalvetare. Utbildad vid Linköpings och Stockholms Universitet.

.

 

 

.

.

Tf Direktör En Route

Peter Fältsjö

Tidigare befattningar:
Personalchef  flygtrafiktjänsten. Vd Sturup Handling AB. Manager Operation ATCC Malmö. VD för NUAC HB..

Utbildning:
Inom försvarsmakten samt personalchefsutbildning, Karlstad Högskola.

Kommunikationsdirektör

Elisabeth Lindgren

Anställd i LFV sedan: 2014.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Svenskt Flyg, LFV Holding AB, LFV Aviation Consulting AB, ordförande i Saltsjöbadens Teater.
Tidigare befattningar: Marknads- och försäljningsdirektör SJ, Kommunikationsdirektör SJ och Lernia, ledande befattningar inom Swedbank.
Utbildning: Marknadsekonom IHM, Fil. Kand Linköpings Universitet, EMBA Handelshögskolan Stockholm.

TF Verksamhets- utvecklingsdirektör

Sture Hjalmarsson

Anställd i LFV sedan: 2019

Tidigare befattningar:  Ledande positioner såväl operativt ansvarig som i stabsroller inom statlig myndighet, börsnoterat företag och kommuner.

Chef Operations

Anna-Helena Wåhlin

Anställd i LFV sedan: 1982

Styrelseuppdrag: Ledamot i LFV Holding AB och LFV Aviation Consulting AB.


Tidigare befattningar:  Flygledare och arbetsledare på ATS Arlanda. Flera ledande befattningar inom LFV.


Utbildning: Flygledare.

.

 

.

.

Teknisk direktör

Ulf Thibblin

Anställd i LFV sedan: 2013.

Styrelseuppdrag: Ledamot LFV Holding AB, LFV Norway AS och Entry Point North AB.
Tidigare befattningar: Flera ledande befattningar inom Saab och Ericsson, bland annat Director International Business Development, VP Business Development Region Europe och VP and Head of Business Development.
Utbildning: Civilingenjör teoretisk fysik samt teknisk doktor vid Linköpings Universitet.

Chefsjurist

Petra Sernulf

Anställd i LFV sedan 2008.

Styrelseuppdrag: Ledamot LFV Holding AB
Tidigare befattningar: Tingsmeritering och jurist LFV, Kriminalvårdsstyrelsen och Advokatfirman Glimstedt
Utbildning: Jur. kand, Stockholms Universitet

VD för LFV Aviation Consulting AB

Maria Wall Petrini

Anställd i LFV sedan: 2012.

Styrelseuppdrag: Ledamot LFV Holding AB, LFV Norway AS och ordförande i Swedish Aviation Group.
Tidigare befattningar: Produktionschef Nordwaggon AB, LFV affärsutvecklingschef och flera ledande befattningar på flygplatser inom Swedavia, Electrolux och LFV.
Utbildning: Civilekonom internationella programmet Linköpings Universitet.