Finansiell information

Här hittar du LFVs årsredovisningar samt delårsrapporter.

Årsredovisningar

Läs tidigare årsredovisningar här.

Delårsrapporter

Läs tidigare delårsrapporter här.