Flygsäkerhet

Flygledare

LFV ansvarar för flygtrafikledning i svenskt luftrum 24 timmar per dygn året runt. Flygtrafikledning ska kännetecknas av hög flygsäkerhet och effektivitet. För att kunna hålla en av världens högsta flygsäkerhetsnivåer bedrivs ett kontinuerligt flygsäkerhetsarbete på alla nivåer inom LFV.

Omvärldskrav, tillsammans med den ökande flygtrafiken, ställer allt högre krav på LFV och prestanda inom flygsäkerhet. Att möta kommande krav, och att i takt med en ökad flygtrafik leverera ökad flygsäkerhet, är en förutsättning för LFVs framgång.

Regler för Luftfart

Tack vare många års erfarenheter samt internationella samarbeten har ett omfattande gemensamt regelverk för flygtrafiktjänst utvecklats. I detta arbete medverkar alla instanser inom och aktörer inom civilt flyg.

Regler för luftfart

Luftfartsskydd

Luftfartsskydd är det arbete vi gör för att förhindra eller försvåra olagliga handlingar som riktas mot vår verksamhet eller personal. Vi arbetar systematiskt för att säkerställa
högsta möjliga luftfartsskydd.

Luftfartsskydd