Flygsäkerhet

Flygledare

LFV ansvarar för flygtrafikledning i svenskt luftrum 24 timmar per dygn året runt. Flygtrafikledning ska kännetecknas av hög flygsäkerhet och effektivitet. För att kunna hålla en av världens högsta flygsäkerhetsnivåer bedrivs ett kontinuerligt flygsäkerhetsarbete på alla nivåer inom LFV.

Omvärldskrav, tillsammans med den ökande flygtrafiken, ställer allt högre krav på LFV och prestanda inom flygsäkerhet. Att möta kommande krav, och att i takt med en ökad flygtrafik leverera ökad flygsäkerhet, är en förutsättning för LFVs framgång.