Regler för luftfart

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Regler för luftfart

Tack vare många års erfarenheter samt internationella samarbeten har ett omfattande gemensamt regelverk för flygtrafiktjänst utvecklats. I detta arbete har alla instanser inom och aktörer inom civilt flyg medverkat.

Internationellt regelverk
Det internationella regelverket för civil luftfart omfattar hela världen och hålls ihop av den FN-baserade organisationen för civil luftfart, International Civil Aviation Organization (ICAO).

Europa har dessutom sin egen organisation, för civil luftfart, European Aviation Safety Agency (EASA) med huvudsäte i Köln i Tyskland. EASA fungerar även som en paraplyorganisation för alla EU-länders luftfartsmyndigheter.

Nationellt regelverk
LFV tillämpar de föreskrifter som utgår från Luftfartslagen, luftfartsförordningen och Transportstyrelsen och som reglerar all flygtrafiktjänst i Sverige, både för militär och civil luftfart. Alla säkerhetskritiska inslag i verksamheten har brutits ned och finns beskrivna i handböcker, procedurer och instruktioner.