Hur ser trafikläget i Europa ut just nu?

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Hur ser trafikläget i Europa ut just nu?

Eurocontrols Network Operations Portal kan ge aktuell bild av läget i luften i Europa. Eurocontrol är en myndighet med säte i Bryssel vars uppgift är att samordna flygtrafiken i Europa.