Hur stora är säkerhetsmarginalerna inom flyget?

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Hur stora är säkerhetsmarginalerna inom flyget?

Avstånden kan variera beroende på i vilken fas av flygningen det är och storleken på flygplanen men mellan två flygplan som flyger på marschhöjd är separationen omkring 6 kilometer horisontellt och 300 meter vertikalt. Om man skulle överföra flygets horisontella säkerhetsavstånd till bilar som kör 110km/h på en motorväg skulle avståndet mellan varje bil vara omkring en kilometer.