Jag vill veta vem som äger ett specifikt flygplan eller helikopter – hur kan man se det?

Varje flygplan och helikopter har en registrering. Luftfartygsregistret förvaltas av Transportstyrelsen. Här hittar du registret.