Vad gör en flygledare?

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Vad gör en flygledare?

Flygledare arbetar antingen i ett torn på en flygplats eller i en kontrollcentral, med att separera flygplan så att kollisioner inte uppstår och med att skapa ett effektivt trafikflöde. Flygledningen kontrollerar all flygtrafik i den kontrollerade luften och håller kontakt med flygplanen och fordon på marken genom tvåvägs radiokommunikation. Flygledarna ser flygplanen på radarskärmar.