Var hittar man avgångs- och ankomsttider för flyget i Sverige?

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Var hittar man avgångs- och ankomsttider för flyget i Sverige?

De flygplatser som ägs av staten finns  i det statliga bolaget Swedavia. LFV svarar för civil och militär flygtrafikledning vilket innebär att vi leder flygplanen inför start och landning samt i luften. Avgångs- och ankomsttider hittar du på webbplatsen hos respektive flygplats. Här hittar du samtliga svenska flygplatser.