Var hittar man avgångs- och ankomsttider för flyget i Sverige?

De flygplatser som ägs av staten finns  i det statliga bolaget Swedavia. LFV svarar för civil och militär flygtrafikledning vilket innebär att vi leder flygplanen inför start och landning samt i luften. Avgångs- och ankomsttider hittar du på webbplatsen hos respektive flygplats. Här hittar du samtliga svenska flygplatser.