Vilka aktörer finns utanför Sverige?

Eurocontrol är en organisation med 40 europeiska stater som medlemmar. Namnet till trots är alltså Eurocontrol inte en del av EU utan en helt egen internationell organisation. Eurocontrol, som inte har lagstiftningsbefogenhet, arbetar med att på olika sätt harmonisera och utveckla flygtrafiktjänsterna i medlemsländerna.
Eurocontrols Network Operation Centres (NMOC) finns i Haren, Bryssel och Brétigny-sur-Orge nära Paris och samlar in, bearbetar och distribuerar färdplaner till berörda vilket är en förutsättning för att flygtrafiken i Europa ska fungera. Organisationen har också andra operativa uppgifter, bland annat samlar man in de avgifter flygbolagen betalar för flygtrafiktjänster man nyttjar vid sträckflygning. Läs mer om Eurocontrol här.

EASA Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) är en av Europeiska unionens byråer och den gemensamma europeiska flygsäkerhetsmyndigheten. EASA tar fortlöpande över allt fler av de tillstånds- och tillsynsuppgifter som tidigare utfördes av de europeiska ländernas egna flygsäkerhetsmyndigheter. EASA:s regelverk överförs till svensk luftfart och svenska förhållanden av Transportstyrelsen. Läs mer om EASA här.

ICAO (International Civil Aviation Organization) är ett FN-organ vars främsta uppgift är att skapa och harmonisera regelverket för det globala flyget. ICAO:s medlemmar är världens stater. Läs mer om ICAO här.