Vilken flygtrafik kan LFV lämna ut uppgifter om?

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Vilken flygtrafik kan LFV lämna ut uppgifter om?

LFV lämnar bara ut uppgifter om tidtabellslagd kommersiell luftfart. Privatflyg, statsflyg med mera omfattas av samfärdselsekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, 29 kapitlet. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör transporter och andra former av kommunikation.