Vilket är LFVs uppdrag?

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Vilket är LFVs uppdrag?

LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. Tillsyn ansvarar Transportstyrelsen för. LFV driver inga flygplatser. Läs mer om vårt uppdrag här.