Remissvar 2020

Här kan du se de remissvar som LFV har lämnat till Regeringskansliet 2020.

Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen.