Det här är LFV

Vårt uppdrag

LFV är ett statligt affärsverk, under Näringsdepartementet, med huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

Vårt uppdrag

Vårt syfte

LFV erbjuder smarta lösningar för morgondagens flyg. Det är vårt syfte som sammanfattar vår positionering och drivkraft att vara en framåtdriven aktör och partner till våra kunder och intressenter, nationellt och internationellt.

Vårt syfte

Här finns vi

LFV bedriver flygtrafikledning vid 20 flygplatser samt från tre kontrollcentraler.

Här finns vi

Vår historia

Den 1 juli 1939 förstatligades all civil flygledning och samlades i en organisation. Affärsverket Luftfartsverket bildades 1947. Här kan du läsa mer om de betydelsefulla händelserna i LFVs historia. 

Vår historia