Här finns LFV

LFV bedriver lokal flygtrafiktjänst på 20 civila och militära flygplatser och flygtrafikledning vid tre kontrollcentraler; Stockholm, Malmö och Sundsvall.

Stockholm Arlanda

Arlandatornet invigdes 2001, med 83 meter högt och ur teknisk synpunkt ett av världens mest moderna flygtrafikledningstorn. Det är bland annat utrustat med en ny avancerad markrörelseradar. Tornet inrymmer åtta arbetspositioner för flygtrafikledningspersonal.

Torn verksamhet öppet H24, förebygger kollision mellan flygplan, skapa ett välordnat trafikflöde, ge råd och upplysningar och alarmeringstjänst. Stockholm-Arlanda Airport tillhör Swedavia.

Stockholm Arlanda Airport

Göteborg Landvetter

Flygplatsen invigdes 1977. Flygplatsen är den största och mest trafikerade i hela Västra Götalandsregionen med cirka 50 destinationer, och över 100 medräknat charter.

På Landvetter finns både TWR (torn) och TMC (Terminal Control Centre). Tornet sköter flygplatskontrolltjänsten och TMC hanterar huvudsakligen inflygningstjänsten på radar för trafik till och från Landvetter och Göteborg City Airport (Säve). Både tornet och inflygningskontrollen är bemannad dygnet runt.

 

Göteborg Landvetter Airport

Stockholm Bromma

Flygplatsen är Sveriges tredje största och Stockholmsområdets mest centrala flygplats. Regionalflyget står för mer än hälften av flygtrafiken på Bromma, en riktig City-flygplats som tillhör Swedavia. Flygtrafikledningen på Bromma ansvarar för separationen av trafik på bansystemet och i det kontrollområde som finns runt flygplatsen.

Tornet rymmer den senaste flygtrafikledningstekniken och är ett stort lyft för flygledarnas arbetsmiljö. Det nya tornet är 20 meter högt och erbjuder flygledarna en fin utsikt över Bromma och delar av Stockholm. Det nya flygtrafikledningstornet på Bromma erbjuder inte bara fin utsikt utan även bättre arbetsmiljö och en möjlighet att få rum med ny teknisk utrustning.

Stockholm Bromma Airport

Malmö Airport

Med sina 45 meter över marken är flygledningstornet bemannad dygnet runt. Trafikbilden på är mycket varierad med allt från så kallade ultralätta flygplan till Boeing 747. Detta gör att trafikavvecklingen kan vara både komplicerad och krävande. Mycket svensk militär trafik, mycket VFR trafik som under sommarmånaderna är omfattande utomlands ifrån in över södra Sverige.

ATCC Malmö utövar flygtrafiktjänst i luftrummet över södra Sverige och stora delar av Östersjön. Militära luftfartyg som flyger över internationellt vatten och utan transponder kan för det mesta inte ses av flygledarna på ATCC Malmö.

Malmö Airport

Vidsel

Vidsel flygplats är en militärflygplats som ligger inom Försvarsmaktens robotförsöksplats. Flygplatsen drivs av Försvarets materialverk. Just nu pågår ombyggnationer på flygplatsen och ett nytt flygledartorn beräknas stå klart i början av 2017.

Tornet invigdes 2016, trettiofem meter högt. Det sitts alldeles för nära banan och upplever svåra bullerstörningar. Det nya tornet ligger långt från banan där bullermiljön är mycket bättre.

 

 

Visby

Gotlands läge mitt i Östersjön gör flygplatsen viktig ur samhällssynpunkt. Sjöräddning och ambulansflyg finns baserade här, även Kustbevakningen, Försvarsmakten och Polisen., liksom privatflygare på väg över havet. Under sommaren ökar flygtrafiken på Gotland, med ett stort antal direktlinjer både inrikes och utrikes.

Verksamheten på Visby flygplats påbörjades 1942, med torn och terminalbyggnad söder om det gräsfält som än idag används för start och landning med lätta flygplan. Det nuvarande tornet öppnades1985.

 

Visby Airport

Såtenäs

Såtenäs är en militär flygplats i närheten av Lidköping och en ren försvarsmaktsflygplats. FLygplatsen är huvudbas för Skaraborgs flygflottilj. Viss utbildning till Gripen sker vid flottiljen och flygplatsen. Tornet har sju positioner. Här finns också enheten som hanterar all verksamheten kring transport- och specialflyg inom Försvarsmaktens.

Såtenäs

Kristianstad

Kristianstads flygplats ursprung står att finna i den militära Everödsbasen som anlades i slutet av andra världskriget.

Kristianstad flygplats drivs av ett kommunalt ägt flygplatsbolag Kristianstad Österlen Airport AB. Trafikflyghögskolan (TFHS) använder ofta flygplatsen för inflygningsträning med mera.

Kristianstad Österlen Airport

Malmen

På Malmens flygplats har det varit flygverksamhet ända från 1910-talet. Flygplatsen öppnades officiellt 1927. Malmen drivs av Försvarsmakten och är idag en del av bland annat Försvarets helikopterflottilj.

.

..

.

Malmen flygplats

Sundsvall-Timrå

Flygplatsen Sundsvall-Timrå airport, även kallad Midlanda invigdes 1944 och ägs av Sundsvall och Timrås kommuner gemensamt.På Sundsvalls flygplats ligger Remote Tower Center därifrån LFVs flygledare leder trafiken till och från Örnsköldsviks flygplats. Trafik är charter och reguljärflyg. Varierande utbud som Mallorca, Turkiet, Kreta, Kroatien, Rhodos och Ullared under olika tider under året.

Sundvall-Timrå Airport

Halmstad

Halmstad flygplats drivs av kommunaldrift. Huvudsaklig trafik är linjefart, företagsflyg. Skoltrafik och militära flygningar. Flygplatsen har också fyra livaktiga flygklubbar, två motorflyg-, en segelflyg- och en fallskärmshopparklubb.

Flygplatsen har tullmöjligheter för utrikestrafik, så det förekommer vissa charterflygningar, affärsflyg och fraktflyg.

Halmstad Flygplats

Luleå

ATS Luleå betjänar både militär och civil flygverksamhet till och från Luleå-Kallax flygplats och i området runt Luleå-Piteå-Boden-Råneå.

Tornet invigdes 2005 och är beläget på västra sidan om banan inne på F 21s område. Tornet inrymmer sju arbetspositioner.

 .

.

.

Luleå Airport

Umeå

Dagens verksamhet på Umeå flygplats består i huvudsak av linjefart, Umeå – Stockholm (Arlanda och Bromma) samt trafik till Östersund, Göteborg, och Luleå.

Umeå Airport

Uppsala

Uppsala flygledartorn står på ESCM som är en militär flygplats tillhörande Försvarsmakten. Flygplatsen öppnades 1943 och ligger i norra delen av Uppsala stad. Fram till 2004 var flygplatsen en flottilj (F16) då flygplatsen istället klassificerades till en övningsflygplats.

Det finns tre torn på plats samtidigt och det nuvarandeTornet är ca tjugo meter högt och byggdes1944.

Uppsala flygplats

Ronneby

F17 Ronneby (Blekinge flygflottilj) är en av de militära svenska flygplatser som samutnyttjas för såväl militär som civil trafik. 

Idag erbjuder flygplatsen reguljär trafik till och från Stockholm-Arlanda respektive Stockholm-Bromma. Det nya flygledartornet gick i drift i slutet av 2015. Ronneby flygplats är den mest trafikerade i sydöstra Sverige.

.

Ronneby Airport

Karlsborg

Karlsborg är en militär flygplats, anpassad för att ta emot Försvarsmaktens flygplan och helikoptrar. ATS Karlsborg driftsattes igen den 30 april 2007, drygt 13 år efter nedläggningen av flygflottiljen F6. Flygplatsen ägs och förvaltas av Fortifikationsverket.

Karlsborgs flygplats

Kiruna

ATS Kiruna är den flygtrafikledningsenhet som ligger längst norrut i Sverige. Tornet byggdes tillsammans med flygplatsen på 60-talet och ligger 8 km från Kiruna centrum.De 5000 kvadratmeter hangarområdet inrymmer ett flygplan upp till storleken på en Boeing 747.

Kiruna flygplats

Örnsköldsvik

Örnsköldsviks flygplats invigdes 1961. I april 2015 blev Örnköldsvik Airport först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning. Örnsköldsvik Airport leds idag från Remote Tower Center i Sundsvall.

.

.

.

Örnsköldsvik Airport

Åre-Östersund

Med en vy över Åreskutan, Oviksfjällen och Storsjön som omger Frösön ligger Åre-Östersunds flygplats. Från flygplatsen går flyg till Arlanda, Bromma, Umeå och periodvis till charterdestinationen.

Åre-Östersund Airport

Linköping Saab

Linköping City Airport  är beläget i östra utkanten av Linköping. Flygplatsen är privatägd och drivs av SAAB tillsammans med Linköpings kommun. Från början var flygplatsen avsedd för provflygning av SAABs militära flygplan men på senare år har även civil verksamhet gjort sitt intåg på SAAB.

Linköping City Airport

ATCC Malmö

Kontrollcentralen ATCC Malmö ligger i anslutning till Malmö Airport/Sturup. Här leds trafiken i de södra och mellersta delarna av Sverige. Tillsammans med Danmnark har LFV ett dotterbolag som heter NUAC som ska harmonisera och effektivisera flygtrafiken över Sverige och Danmark. Dotterbolaget sköter den operativa driften på kontrollcentralerna och personalen är uthyrd från LFV till NUAC. En ny PSSR-radar håller på att projekteras för att hjälpa ATCC Malmo att kunna se militär trafik utan transponder och ge trafikinformation till civila kunder.

Antal positioner: 12 sektor fördelat på 27 st E- och P- positioner, 2 MIL-positioner och 2 FDO-positioner.

 

 

ATCC Stockholm

Kontrollcentralen ATCC Stockholm ligger i närheten av Arlanda. Härifrån leds flygtrafiken i mellersta och nordligaste delarna av det svenska luftrummet. Flight Planning Center ligger i samma lokaler. 

Flight Planning Center

FPC bedriver flygplaneringstjänst och betjänar såväl nationell som internationell flygtrafik med nödvändig information för planering och genomförande av flygning. FPC tar också emot och vidareförmedlar den information som flygoperatörerna måste lämna för sina flygningar, i form av ATS Färdplaner.

FPC AROWeb

Östgöta Kontrollcentral

ÖKC ligger i Norrköping och utövar integrerad civil/militär flygtrafikledningstjänst. Luftrummet sträcker sig mellan 1600 ft och flygnivå 95, och från Trosa i norr till Kisa i söder, sjön Vättern i väst och i öster en bit ut över Östersjön. Fyra positioner har huvudinriktning mot militär trafik, och två mot civil trafik. Det servas fyra flygplatser i Stockholm Skavsta, Norrköping Kungsängen, Linköping Saab och Linköping Malmens flyglats.