Koncernledning

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Koncernledning

Generaldirektör Ann Persson Grivas

Generaldirektör sedan: 1 april 2017.
Tidigare befattningar: Försäkringskassan på ledande befattningar som biträdande generaldirektör, överdirektör, vikarierande generaldirektör, Försäkringsdirektör, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.
Utbildning: Uppsala Universitet, Högskoleexamen humanistisk fakultet.

Kommunikationsdirektör Elisabeth Lindgren

Anställd i LFV sedan: 2014.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Svenskt Flyg, Magelungen AB, Svenska Cykelförbundet, Saltsjöbadens Teater.
Tidigare befattningar: Marknads- och försäljningsdirektör SJ, kommunikationsdirektör SJ och Lernia, ledande befattningar inom Swedbank.
Utbildning: Marknadsekonom IHM, Fil. Kand Linköpings Universitet, EMBA Handelshögskolan Stockholm.

Ekonomidirektör, stf GD Mikael Larsson

Anställd i LFV sedan: 1991.
Styrelseuppdrag: Ledamot i LFV Holding AB, LFV Aviation AB samt NUAC HB.
Tidigare befattningar: Ekonom LFV.
Utbildning: Civilekonom Örebro Universitet.

Verksamhetsutvecklingschef Andria Kemi

Tidigare befattningar: Chef verksamhetsutveckling Bromma Airport, Chef Marknadskommunikation Swedavia, Chef Marknadskommunikation Arlanda, Kommersiell chef Umeå Airport.
Utbildning: Civilekonom, Umeå universitet.

Chef Operations Anna-Helena Wåhlin

Styrelseuppdrag: Ledamot i LFV Aviation Consulting.
Tidigare befattningar: Flygledare och arbetsledare på ATS Arlanda. Flera ledande befattningar inom LFV.
Utbildning: Flygledare.

Försäljningsdirektör Maria Wall Petrini

Anställd i LFV sedan: 2012.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Swedish Aviation Group.
Tidigare befattningar: Produktionschef Nordwaggon AB, LFV affärsutvecklingschef och flera ledande befattningar på flygplatser inom Swedavia.
Utbildning: Civilekonom internationella programmet Linköpings Universitet.

Teknisk direktör Ulf Thibblin

Anställd i LFV sedan: 2013.
Tidigare befattningar: Flera ledande befattningar inom Saab och Ericsson, bland annat Director International Business Development, VP Business Development Region Europe och VP and Head of Business Development.
Utbildning: Civilingenjör teoretisk fysik samt teknisk doktor vid Linköpings Universitet.

HR-direktör Barbro Bolander

Anställd i LFV från augusti 2017.
Tidigare befattningar: Ledande HR-positioner bland annat från Socialstyrelsen, Skolinspektionen, Grant Thornton, Försvarsmakten, DNB Asset Management, SJ med flera.
Utbildning: Personalvetare. Utbildad vid Linköpings och Stockholms Universitet.

Chefsjurist Petra Sernulf

Anställd i LFV sedan 2008.
Styrelseuppdrag:
LFV Holding AB
Tidigare befattningar: Senior legal counsel LFV, advokat Advokatfirman Glimstedt
Utbildning: Jur kand Stockholms Universitet