Koncernledning

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Koncernledning

Generaldirektör Ann Persson Grivas

Generaldirektör sedan: 1 april 2017.

Tidigare befattningar:
Försäkringskassan på ledande befattningar som biträdande generaldirektör, överdirektör, vikarierande generaldirektör, Försäkringsdirektör, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.

Utbildning:
Uppsala Universitet, Högskoleexamen humanistisk fakultet.

Ekonomidirektör, ställföreträdande GD Mikael Larsson

Anställd i LFV sedan: 1991.

Styrelseuppdrag:
Ledamot i LFV Holding AB, LFV Aviation AB samt NUAC HB.

Tidigare befattningar:
Ekonom LFV.

Utbildning:
Civilekonom Örebro Universitet.

HR-direktör Anna Falck

Styrelseuppdrag: LFV Holding AB, LFV Aviation Consulting AB och EPN AB.

Tidigare befattningar: Administrativ chef på Rikspolisstyrelsen, förhandlingschef SAS, förhandlingschef och vice VD Grafiska Företagens Förbund.

Utbildning: Jur.Kand Uppsala universitet.

Verksamhetsutvecklingschef Andria Kemi

Tidigare befattningar: 

Chef verksamhetsutveckling Bromma Airport, Chef Marknadskommunikation Swedavia, Chef Marknadskommunikation Arlanda, Kommersiell chef Umeå Airport.

Utbildning:
Civilekonom, Umeå universitet

Kommunikationsdirektör Elisabeth Lindgren

Styrelseuppdrag:
Ledamot i Svenskt Flyg, Magelungen AB, Svenska Cykelförbundet, Saltsjöbadens Teater.

Tidigare befattningar:
Marknads- och försäljningsdirektör SJ, kommunikationsdirektör SJ och Lernia, ledande befattningar inom Swedbank.

Utbildning: Marknadsekonom IHM, Fil. Kand Linköpings Universitet, EMBA Handelshögskolan Stockholm.

Försäljningsdirektör Maria Wall Petrini

Anställd i LFV sedan: 2012.

Styrelseuppdrag:
Ordförande i Swedish Aviation Group.

Tidigare befattningar:
Produktionschef Nordwaggon AB, LFV affärsutvecklingschef och flera ledande befattningar på flygplatser inom Swedavia.

Utbildning:
Civilekonom internationella programmet Linköpings Universitet.

Chefsjurist Petra Sernulf

Anställd i LFV 1997-2005 samt 2008-

Tidigare befattningar:
Tingsmeritering, Jurist Kriminalvårdsstyrelsen
Advokatfirman Glimstedt 2005-2008

Styrelseuppdrag: 
LFV Holding AB

Utbildning: 
Jur kand Stockholms universitet 

Teknisk direktör Ulf Thibblin

Anställd i LFV sedan: 2013

Tidigare befattningar:
Flera ledande befattningar inom Saab och Ericsson, bland annat Director International Business Development, VP Business Development Region Europe och VP and Head of Business Development.

Utbildning:
Civilingenjör teoretisk fysik samt teknisk doktor vid Linköpings Universitet

Chef Operations Anna-Helena Wåhlin

Styrelseuppdrag:
Ledamot i LFV Aviation Consulting.

Tidigare befattningar:
Flygledare och arbetsledare på ATS Arlanda. Flera ledande befattningar inom LFV.

Utbildning:
Flygledare.