Koncernledning

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Koncernledning

Koncernledning

Generaldirektör Olle Sundin

Styrelseuppdrag:
Ordförande i LFV Consulting AB och LFV Holding AB. Ledamot i LFV, Entry Point North AB, NUAC HB och i insynsrådet för SMHI.

Tidigare befattningar:
Flera ledande befattningar inom Swedavia och LFV, bland annat Flygplatsdirektör och Divisionschef Swedavia, Head of Operations Arlanda.

Utbildning:
Flygledare, studier vid Stockholms Universitet.

Ekonomidirektör, ställföreträdande GD Mikael Larsson

Anställd i LFV sedan: 1991.

Styrelseuppdrag:
Ledamot i LFV Holding AB, LFV Aviation AB samt NUAC HB.

Tidigare befattningar:
Ekonom LFV.

Utbildning:
Civilekonom Örebro Universitet.

HR-direktör Anna Falck

Styrelseuppdrag: LFV Holding AB, LFV Aviation Consulting AB och EPN AB.

Tidigare befattningar: Administrativ chef på Rikspolisstyrelsen, förhandlingschef SAS, förhandlingschef och vice VD Grafiska Företagens Förbund.

Utbildning: Jur.Kand Uppsala universitet.

Direktör Affärsutveckling Internationella relationer Niclas Gustavsson

Styrelseuppdrag: Ledamot i Svenskt Flyg.

Tidigare befattningar: Flera ledande befattningar inom LFV. Har byggt upp LFVs forskning- och utvecklingsdel och internationella engagemang.

Utbildning: Systemingenjör och trafikflygare

Verksamhetsutvecklingschef Andria Kemi

Tidigare befattningar: 

Chef verksamhetsutveckling Bromma Airport, Chef Marknadskommunikation Swedavia, Chef Marknadskommunikation Arlanda, Kommersiell chef Umeå Airport.

Utbildning:
Civilekonom, Umeå universitet

Kommunikationsdirektör Elisabeth Lindgren

Styrelseuppdrag:
Ledamot i Svenskt Flyg, Magelungen AB, Svenska Cykelförbundet, Saltsjöbadens Teater.

Tidigare befattningar:
Marknads- och försäljningsdirektör SJ, kommunikationsdirektör SJ och Lernia, ledande befattningar inom Swedbank.

Utbildning:
Marknadsekonom IHM, Fil. Kand Linköpings Universitet, EMBA Handelshögskolan Stockholm.

Chefsjurist Petra Sernulf

Anställd i LFV 1997-2005 samt 2008-

Tidigare befattningar:
Tingsmeritering, Jurist Kriminalvårdsstyrelsen
Advokatfirman Glimstedt 2005-2008

Styrelseuppdrag: 
LFV Holding AB

Utbildning: 
Jur kand Stockholms universitet 

Teknisk direktör Ulf Thibblin

Anställd i LFV sedan: 2013

Tidigare befattningar:
Flera ledande befattningar inom Saab och Ericsson, bland annat Director International Business Development, VP Business Development Region Europe och VP and Head of Business Development.

Utbildning:
Civilingenjör teoretisk fysik samt teknisk doktor vid Linköpings Universitet

Försäljningsdirektör Maria Wall Petrini

Anställd i LFV sedan: 2012.

Styrelseuppdrag:
Ordförande i Swedish Aviation Group.

Tidigare befattningar:
Produktionschef Nordwaggon AB, LFV affärsutvecklingschef och flera ledande befattningar på flygplatser inom Swedavia.

Utbildning:
Civilekonom internationella programmet Linköpings Universitet.

Chef Operations Anna-Helena Wåhlin

Styrelseuppdrag:
Ledamot i LFV Aviation Consulting.

Tidigare befattningar:
Flygledare och arbetsledare på ATS Arlanda. Flera ledande befattningar inom LFV.

Utbildning:
Flygledare.

Peter Fältsjö

VD NUAC HB

Tidigare befattningar:
Personalchef  flygtrafiktjänsten. Vd Sturup Handling AB. Manager Operation ATCC Malmö.

Utbildning:
Inom försvarsmakten samt personalchefsutbildning, Karlstad Högskola.