70 år av smarta lösningar för flyget

2017 firade affärsverket LFV 70 år som Sveriges största leverantör av flygtrafikledningstjänster. I 70 år har vi levererat smarta tjänster och möjliggjort säkra flygningar i svenskt luftrum. På den här sidan kommer du löpande kunna ta del av historier, bilder och filmer från vår verksamhet, från 1947 fram till idag.

Flygtrafikledningen förstatligas

På hösten 1946 föreslog Luftfartsstyrelsen att myndigheten skulle ombildas till ett affärsdrivande verk och att luftfarten skulle bära sina egna kostnader. Den 1 juli 1947 bildades Luftfartsverket som omfattade både Luftfartsstyrelsen och flygplatsorganisationen.

Läs mer

Från rävspel och piano till strippar

I mitten av 1940-talet började den internationella regleringen av luftfarten ta form och flygkontrolltjänst i mer reglerade former började tillämpas i Sverige. Efterhand som den civila flygtrafiken ökade efter andra världskriget krävdes mer sofistikerade metoder för att separera flygningarna från varandra.

Läs mer

Minne från 1950-talet: Jippot som måste klaffa

"Jag fick en förfrågan, vilket var detsamma som en order om ett jippo som måste klaffa. Ordern var noggrann!" Läs berättelsen av Bengt "Löken" Lönnqvist om när han fick en annorlunda order från chefen Frank af Petersen.

Läs mer

Radarns intåg i flygtrafikledningen

”Trafikledaren kan med denna behändiga sak ge piloten hans exakta position undan för undan, dirigera och ta ned honom på fältet under alla mörkrens förhållanden. ”Ekoradion är en framtidssak av allra största betydelse”

Läs mer

Sverige får en ny storflygplats

Den 1 april 1962 ägde den officiella invigningen av Arlanda rum med pompa och ståt. Läs historien och se filmen om tillblivandet av Sveriges nya storflygplats.

Läs mer

En framsynt integration av flygtrafiktjänsten

1973 beslöt riksdagen att genomföra en helt integrerad flygtrafiktjänst i Sverige. De förväntade trafikökningarna skulle bara klaras genom ett yttäckande flygkontroll- och informationssystem vilket krävde att det fanns en enda organisation som hade ansvaret för all flygtrafiktjänst.

Läs mer

Toppmoderna skolor för utbildning

Sedan riksdagen 1970 fattat beslut att bygga en ny skola på Sturup för gemensam utbildning av civil och militär flygtrafikledningspersonal tillsattes Nämnden för Flygledarskolan i Sturup (NFS) med uppgift att leda planeringsarbetet för den nya skolan.

Läs mer