LFVs styrelse

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

LFVs styrelse

Styrelseordförande

Jan Olson

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande, Arlandabanan Infrastructure, AB samt ledamot Svedab AB och Öresundsbrokonsortiet AS.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar SAS och SJ. Affärsutvecklingschef SJ 2003-2012, vd 2012.

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet.

 

Vice ordförande

Marie Hafström

Styrelseuppdrag: Ledamot Institutet för rättshistorisk forskning.

Tidigare befattningar: Flertal statliga styrelse- och utredningsuppdrag. GD Kustbevakningen 1996-2005. GD och ställföreträdande chef Försvarsmakten 2005-2008.

Utbildning: Jur. kand. Lunds universitet, domarutbildad Svea hovrätt.

 

Ledamot

Eva Andrén

Ledamot sedan: 2013.

Nuvarande befattning: Vice President Managed Services Mellanöstern och Afrika Ericsson.

Tidigare befattningar: Flera ledande befattningar inom Ericsson sedan 1995, Member of Advisory Board Procurement Leaders.

Utbildning: Civilekonom Umeå universitet, MBA Uppsala universitet.

 

Ledamot

Ann-Marie Bredberg
Personalrepresentant

Nuvarande befattning:
Ordförande för fackförbundet ST inom Flygledningen i LFV/ NUAC.

Styrelseuppdrag:
Ledamot i Entry Point North AB och NUAC HB (arbetstagarrepresentant).

Utbildning: 
Flygledare.

Ledamot

Peter Lennartsson
Personalrepresentant

Nuvarande befattning:
Flygledare och 1 vice ordförande i fackförbundet ST. 

Utbildning:
Flygledare.

Ledamot

Johan Davidsson

Nuvarande befattning:
Chefsekonom Sveriges Apoteksförening.

Tidigare befattningar:
Bland annat politiskt sakkunnig och biträdande samordningschef i Statsrådsberedningen.

Utbildning:
Civilekonom Stockholms Universitet.

Ledamot

Mats Helgesson

Nuvarande befattning:
Flygvapenchef.

Tidigare befattningar:
Chef Test & Evaluering FMV, Flottiljchef F17, Stabschef vid Flygtaktiska staben, Flygchef i Flygvapnet.

Utbildning:
Utbildningar inom Försvarsmakten.

Ledamot

Per Nilsson

Nuvarande befattning:
Överdirektör i Tullverket. 

Tidigare befattningar:
Stabschef på Tullverket, kansliråd på Skatte- och tullavdelning på Finansdepartementet.

Utbildning:
Civilekonom Linköpings Universitet.

Ledamot, GD LFV

Ann Persson Grivas

Generaldirektör sedan: 1 april 2017.

Tidigare befattningar:
Försäkringskassan på ledande befattningar som biträdande generaldirektör, överdirektör, vikarierande generaldirektör, Försäkringsdirektör, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.

Utbildning:
Uppsala Universitet, Högskoleexamen humanistisk fakultet.

Ledamot

Ann-Christine Hvittfeldt

Nuvarande befattning:
Flertal styrelseuppdrag, samt ledamot Green Cargo AB.

Tidigare befattningar:
Volvo Logistics, Hemtex, Speedcargo.

Utbildning:
Agneberg Economics High School, Bergaskolan Export & Import Int Trade, University of Gothenbur Transport economy and material supply mm.