Vårt uppdrag

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Vårt uppdrag

Flygledare Arlanda

LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

LFV ska enligt sitt uppdrag bland annat:

  • Uppfylla de transportpolitiska målen
  • Leverera flygtrafiktjänster nationellt & internationellt
  • Främja forskning, utveckling & ny teknik
  • Utveckla Functional Airspace Block
  • Uppfylla EU:s prestandakrav