Upphandlingar

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Upphandlingar

Luftfartsverket (LFV) verkar inom försörjningssektorn och genomför upphandlingar enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
 
Vi strävar efter att upphandla rätt vara, tjänst eller entreprenad till rätt pris och villkor i rätt tid. Det innebär bland annat att:

 • vi söker utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden
 • vi följer upphandlingslagstiftningens fem grundprinciper om:
            - likabehandling
            - icke-diskriminering
            - proportionalitet
            - transparens och
            - ömsesidigt erkännande

Vi annonserar våra upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas. Länk till aktuella upphandlingar som genomförs i egen regi finns nedan.

Pågående och avslutade upphandlingar

LFVs pågående och avslutade upphandlingar publiceras i samarbete med Visma.

Visma