Globalt

Vi är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i organisationer och allianser. Här kan du läsa mer om de samarbeten och allianser LFV är delaktiga i för att driva utvecklingen framåt. 

Saab Digital Air Traffic Solutions

LFV och Saab bildade under 2016 det gemensamma bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions för att marknadsföra, sälja, utveckla och driva digital fjärrstyrd flygtrafikledning. Genom att kombinera LFVs unika operativa kunskap inom RTS, Remote Tower Services, med Saabs ledande teknik och globala organisation kan bolaget erbjuda helhetslösningar i ett gemensamt bolag. Tillsammans har LFV och Saab unika kompetenser inom teknik och lång erfarenhet. Bolagets VD är Johan Klintberg.

Saab Digital Air Traffic Solutions

Samarbeten och partnerskap

LFV är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i organisationer och allianser. Den här bilden ger en översikt över alla de samarbeten nationellt och internationellt som LFV deltar i.

Samarbeten och partnerskap

Förebild i Europa

Sedan 2012 har LFV och danska Naviars gemensamma dotterbolag NUAC ansvaret för driften på tre kontrollcentralerna i Köpenhamn, Malmö och Stockholm. I ett europeiskt perspektiv är samarbete över nationsgränserna nyckeln till en effektivare flygtrafiktjänst som gynnar passagerarna i form av kortare flygtider, flygbolagen får lägre bränsleförbrukning och därmed minskar också flygets miljöpåverkan.

NUAC

Effektivitet genom samarbete

COOPANS (COOPeration between ANS-providers), är ett samarbete mellan leverantörer av flygtrafiktjänst som har samma typ av utrustning samt systemleverantören Thales. Samarbetet inleddes 2006. LFV, Naviair (Danmark) IAA,(Irland), Austrocontrol (Österrike), Croatia Control ltd (Kroatien) och leverantören Thales är medlemmar. Syftet är att tillsammans utveckla nästa generation av flygtrafikledningssystem samt en teknisk plattform med möjlighet till nationella anpassningar.

COOPANS

Borealis

Borealis är en allians bestående av nio europeiska leverantörer av flygtrafikledningstjänst.  Alliansen består av Danmark, Estland, Finland, Island, Irland, Lettland, Norge, Sverige och Storbritannien. Borealis syftar till att samarbeta är att skapa nytta för sina egna organisationer och för sina kunder.

Borealis