Globalt

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Globalt

Vi är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i organisationer och allianser. Här kan du läsa mer om de samarbeten och allianser LFV är delaktiga i för att driva utvecklingen framåt. 

Förebild i Europa

Sedan 1 juli 2012 har LFV och danska Naviars gemensamma dotterbolag NUAC haft ansvaret för driften på tre kontrollcentralerna i Köpenhamn, Malmö och Stockholm. I ett europeiskt perspektiv är samarbete över nationsgränserna nyckeln till en effektivare och billigare flygtrafiktjänst som gynnar flygpassagerarna i form av kortare flygtider, flygbolagen får lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp och därmed minskar också flygets miljöpåverkan.

NUAC

Effektivitet genom samarbete

COOPANS (COOPeration between ANS-providers), är ett samarbete mellan leverantörer av flygtrafiktjänst som har samma typ av utrustning samt systemleverantören Thales. Samarbetet inleddes 2006. LFV, Naviair (Danmark) IAA,(Irland), Austrocontrol (Österrike), Croatia Control ltd (Kroatien) och leverantören Thales är medlemmar. Syftet är att tillsammans utveckla nästa generation av flygtrafikledningssystem samt en teknisk plattform med möjlighet till nationella anpassningar.

COOPANS

Framgångsrikt partnerskap

Den första maj 2013 tog LFV, tillsammans med företaget GAL, över som leverantör av flygtrafiktjänst vid Abu Dhabi Airports Companys flygplatser i Förenade Arabemiraten. Kontraktet är på fem år och innebär LFVs största utlandsetablering inom flygtrafiktjänst.

LFV i Förenade Arabemiraten

Borealis

Borealis är en allians bestående av nio europeiska leverantörer av flygtrafikledningstjänst.  Alliansen består av Danmark, Estland, Finland, Island, Irland, Lettland, Norge, Sverige och Storbritannien. Borealis syftar till att samarbeta är att skapa nytta för sina egna organisationer och för sina kunder.

Borealis

Sesar

SESAR är det EU-projekt som ska utveckla tekniska och operativa förutsättningar för det gemensamma europeiska luftrummet (SES – Single European Sky). LFV är en aktiv part genom konsortiet NORACON.

Sesar