Bolag

LFV Aviation Consulting AB 

LFV Aviation Consulting är LFVs dotterbolag för internationella konsulttjänster inom civil luftfart. Har verkat sedan 1982 (fram till och med 1 april 2010 under namnet Swedish Aviation Development - Swedavia - AB) och har en lång och bred erfarenhet av stora och framgångsrika projekt både inom flygtrafiktjänst- och flygplatsområdena i många delar av världen.

Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS)

LFV och Saab bildade under 2016 det gemensamma bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions för att marknadsföra, sälja, utveckla och driva digital fjärrstyrd flygtrafikledning. Genom att kombinera LFVs unika operativa kunskap inom RTS, Remote Tower Services, med Saabs ledande teknik och globala organisation kan bolaget erbjuda helhetslösningar i ett gemensamt bolag. Tillsammans har LFV och Saab unika kompetenser inom teknik och lång erfarenhet. Bolagets VD är Per Ahl.

LFV Norway AS

I och med avregleringen av den norska marknaden för flygtrafikledningen bildades hösten 2015 dotterbolaget LFV Norway AS. Med bolagsetableringen är LFV lokalt närvarande och kan bidra till att utveckla flygplatsernas konkurrenskraft och förmåga. Bolagets styrelseordförande är Trygve Gjertsen.

Entry Point North AB

Entry Point North AB, EPN, startade 2006, utbildar flygledningspersonal och ägs av LFV, Sverige, Naviair, Danmark och sedan december 2013, irländska IAA. VD: Anne Kathrine Jensen.