NUAC

Den 1 juli 2012 skrev Sverige och Danmark europeisk luftfartshistoria. Då övertog det svensk-danska företaget, LFVs dotterbolag NUAC det operativa ansvaret för flygtrafiktjänsten i det gemensamma svensk-danska luftrummet.

NUAC blev i och med det Nordens största utförare av flygtrafiktjänster. Det dansk-svenska luftrumsblocket täcker en yta av 783 000 kvadratkilometer, varav 625 000 kvadratkilometer utgörs av svenskt luftrum. Luftrumsblocket är första steget mot ett planerat större nordeuropeiskt luftrumsblock.

NUACs verksamhet omfattar flygtrafikledning en route, det vill säga flygtrafik som är på väg till och från en flygplats i Danmark eller Sverige eller flyger genom luftrummet utan start eller landning här. Flygtrafiktjänsten i tornen vid flygplatserna sköts fortfarande av lokal flygtrafiktjänst.

NUAC lever väl upp till de intentioner som EU har om en effektivare flygtrafiktjänst. I ett europeiskt perspektiv är samarbete över nationsgränserna nyckeln till en effektivare och billigare flygtrafiktjänst som gynnar flygpassagerarna i form av kortare flygtider, flygbolagen får lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp och därmed minskar också flygets miljöpåverkan. Genom ägarskapet av NUAC star LFV starkt rustat till att möta branschens framtida krav och förväntningar. Samtidig leder samarbetet till fortsatta effektiviseringar utan att påverka våran höga säkerhets- och servicenivå.