Samarbeten

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Samarbeten

Cockpit.

LFV i Förenade Arabemiraten
I maj 2013 tog GAL över som leverantör av flygtrafiktjänst vid Abu Dhabi Airports Companys flygplatser i Förenade Arabemiraten och valde efter upphandling LFV Aviation Consulting som underleverantör för flygtrafikledning.

ADAC har fem flygplatser för civil verksamhet inom emiratet Abu Dhabi som är en del av Förenade Arabemiraten. Den största flygplatsen, Abu Dhabi International, har omfattande reguljär flygtrafik till fler än 90 destinationer i ett femtiotal länder och är huvudflygplats för UAE:s nationella flygbolag, Etihad. 2015 hanterade flygplatsen 20 miljoner passagerare och ca 180 000 rörelser. Det innebär att den storleksmässigt är i klass med Stockholm Arlanda.

Kontraktet med GAL ANS löper ut april 2018 och samarbetet kommer att upphöra i den här formen.

LFV bedriver sedan mer än 30 år tillbaka internationell verksamhet genom dotterbolaget LFV Aviation Consulting. Bolaget bedriver konsultverksamhet inom flygtrafiktjänstområdet och har verkat i mer än 50 länder, framför allt Europa, Afrika och Fjärran Östern.

Joint Programme Office

Joint Programme Office (JPO) är en samarbetsorganisation mellan LFV, Naviair och NUAC. Målet är att driva gemensamma program som skapar mervärde för alla tre organisationerna, samtidigt som man uppnår stränga krav på kvalitet och blir mer effektiva. JPOs uppgift är att analysera, katalysera och samordna tekniska initiativ inom platser och länder - vilket bidrar till att sänka kostnadsbasen i LFV och Naviair för framtida utveckling. JPO rapporterar till Naviairs och LFVs högsta ledning och är förankrad som ett strategiskt initiativ.