Samarbeten

Cockpit.

Joint Programme Office

Joint Programme Office (JPO) är en samarbetsorganisation mellan LFV, Naviair och NUAC. Målet är att driva gemensamma program som skapar mervärde för alla tre organisationerna, samtidigt som man uppnår stränga krav på kvalitet och blir mer effektiva. JPOs uppgift är att analysera, katalysera och samordna tekniska initiativ inom platser och länder - vilket bidrar till att sänka kostnadsbasen i LFV och Naviair för framtida utveckling. JPO rapporterar till Naviairs och LFVs högsta ledning och är förankrad som ett strategiskt initiativ.