2020

LFV News nr 1

LFV ser en avmattning i flygtrafiken för första gången sedan 2012, under 2019 uppgick antalet rörelser i svenskt luftrum till 774 000. LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas har utsetts till vice styrelseordförande i flygalliansen Borealis. LFV finns på plats vid flygledningsmässan i Madrid 10-12 mars.
[2020-02-28]
LFV News nr 1 februari 2020.