Pressmeddelanden

Avmattning i flygtrafiken under 2019

2019 minskade flygtrafiken i svenskt luftrum för första gången sedan 2012. Antalet flygrörelser uppgick till 774 000. Det skriver LFV i sin årsredovisning för 2019.
– Det kan finnas flera samverkande förklaringar till trafikminskningen, bland annat en konjunkturavmattning, den svaga svenska kronan och miljö- och hållbarhetsfrågorna, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas. [20200226]