Tjänster

Vi är Sveriges största aktör inom flygtrafikledningstjänster - med expertkompetens och lång erfarenhet levererar vi tjänster till civila och militära kunder i Sverige och internationellt. Vi erbjuder tjänster inom en mängd olika flygtrafikrelaterade områden – allt för att våra kunder ska kunna bedriva sina verksamheter effektivt, med hög nivå av kapacitet och säkerhet samt med lägsta tänkbara miljöpåverkan.

Flygplatstjänster

LFV har unik och bred kompetens inom många områden som rör flygplatstjänster och erbjuder

 • Flygtrafikledning
 • CNS-tjänster
 • Flygmätning
 • Fjärrstyrda Torn
 • Hindermätning
 • Prodedur och Luftrumskonstruktion
Flygplatstjänster

Luftrumstjänster

LFV har stor erfarenhet av att konstruera flygprocedurer och luftrum kring flygplatser. Vår kunskap om myndigheters krav gör att vi ser till att alla krav och förordningar uppfylls på ett effektivt sätt.

 • CNS-analys
 • Flyghinderanalys
 • Effektivisering och optimering av
  luftrum 
Luftrumstjänster

Tekniska tjänster

Tekniska system är grundläggande i vår verksamhetsbransch. LFV har lång erfarenhet av olika tekniska system och vi är väl pålästa om vad som är det senaste på teknikområdet. Vi arbetar med systemförvaltning och systemutveckling både internt och externt.

 • Systemförvaltning
 • Underhåll
Tekniska tjänster

Informationstjänster

För att kunna planera och genomföra en flygning behövs aeronautisk information. Det innefattar bland annat regler, information och kartor på luftrum, flygvägar, radiofrekvenser, navigationshjälpmedel, flygplatskartor, flygprocedurer med mera.

 • AIS och Färdplanering
 • Flyginfo SE
 • Drönarkartan
Informationstjänster

Utbildning

LFV har en bred kompetens inom flygtrafiktjänstutbildning, både vad gäller grundläggande flygledarutbildningar och anpassade specialutbildningar.

Utbildning