Procedur- och luftrumskonstruktion

Komplexiteten i att designa luftrum och flygvägar ökar. Idag räcker det inte att bara flyga effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Man måste också täcka in flera perspektiv såsom kapacitets-, säkerhets- och miljöperspektiv. Mycket av arbetet med att skapa luftrum och flygvägar handlar om samarbete över gränser.

För att flyga till och från en flygplats krävs det flygprocedurer. Dessa kan baseras på konventionella navigationshjälpmedel såsom VOR, DME och NDB, eller på mer avancerad navigationsteknik som bygger på DME-DME eller GNSS (satellitnavigering). Den senare tekniken benämns P-RNAV (Precision Area Navigation) eller RNP (Required Navigation Performance). Procedurer kan också delas upp i två delar. Den första delen berör själva start- eller landningsfasen och den andra delen hanterar flygvägar i terminalområdet (TMA) för att ta sig till och från de högre liggande ”flygkorridorerna”. Dessa flygvägar kallas SID/STAR.

På LFV har vi unika kompetenser för utformning av luftrum och flygvägar för in- och utflygning och SID/STAR, baserat på konventionell navigeringsteknik likväl som P-RNAV/RNP. I arbetet hanterar vi till exempel ajourhållning av befintliga procedurer, omberäkning/omkonstruktion på grund av tillkomna flyghinder, banförlängning med mera, nykonstruktion i samband med införande av nya navigationshjälpmedel.

Miljöprövning allt viktigare
Idag styrs allt mer av arbetet med att utveckla luftrum och flygvägar utifrån uppsatta miljömål. Miljömålen driver utvecklingen och skär genom hela verksamheten. En noggrant genomförd miljöanalysger beslutsunderlag för att snabbare och effektivare nå uppsatta mål. Vi kan bidra i flygplatsernas miljöprövningsarbete, där vår kompetens är en avgörande faktor när luftrummet och flygvägarna ska utformas för att minimera negativ miljöpåverkan både när det gäller buller och utsläpp.