Flygtrafikledning på distans

Flygtrafikledning på distans

I flygbranschen, liksom i många andra branscher, skapar tekniken och digitaliseringen nya förutsättningar för att kunna leverera tjänster och information på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Så också för de tjänster som LFV levererar – flygtrafikledningstjänster.

Flygtrafikledning på distans

LFVs utveckling av flygtrafikledning på distans

Visionen om flygtrafikledning på distans föddes hos LFV i mitten av 00-talet. Att kunna bedriva lokal flygtrafiktjänst och använda tekniken enligt samma principer som man bedriver flygtrafikledning en route var målet. LFV är banbrytande i arbetet med flygtrafikledning på distans och arbetat tillsammans med både industrin och Transportstyrelsen.

LFVs utveckling av flygtrafikledning på distans

Saab Digital Air Traffic Solutions

2016 bildade LFV och Saab ett gemensamt bolag, Saab Digital Air Traffic Solutions, efter flera år av framgångsrikt samarbete. Genom att kombinera LFVs unika operativa erfarenhet och kompetens inom digital flygtrafikledning med Saabs världsledande tekniska lösningar och etablerade marknadsföringsresurser stärker vi vårt samarbete ytterligare. Som bolag kan Saab Digital Air Traffic Solutions driva hela processen från planering till driftsättning och drift inklusive det operativa godkännandet. I bolaget erbjuder vi smarta digitala lösningar för flygtrafikledning på distans både nationellt och internationellt.

Saab Digital Air Traffic Solutions